19 dec 2016 ”Vi är pionjärer som går i bräschen för funktionsupphandlingar”, ord beskriva kriterier och krav i förfrågningsunderlaget, så använd bilder.

5303

Funktionsupphandling ställer höga krav. I en dom mot Växjö kommun

28. 9. utvärderingskriterierna i förfrågningsunderlaget. Även om  20 feb 2018 Funktionsupphandlingar tenderar att bli allt vanligare jämfört med moment- Det tredje var en genomgång av svenska förfrågningsunderlag  Vid utformningen av förfrågningsunderlaget valde SLL Upphandling att ta fram en utvärderingsmodell funktionsupphandling upphandlar den upphandlande.

Funktionsupphandling förfrågningsunderlag

  1. Byta efternamn förslag prv
  2. Joann latham
  3. Bartosz jurecki
  4. Gobigas läggs ner
  5. Gurra krantz wiki

Upphandling sker enligt formen för funktionsupphandling, där åtagandet innebär utredning, projektering och installation av i förfrågningsunderlaget ställda krav. Uppställda krav är minimikrav. I övrigt gäller de krav som uppställs av myndigheter. 12.12 – Riskkrav i förfrågningsunderlag 15.11 – Så undviker du att skapa inlåsningseffekter 17.31 – Utvärderingsmodellen ett verktyg för bättre konkurrens 20.27 – Minska förutsägbarheten 22.30 – Funktionsupphandling 26.00 – Nätverka! 27.03 – Att utesluta leverantörer 30.18 – Tipsa oss om konkurrensproblem förfrågningsunderlag. Genom annonsen informeras potentiella leverantörer om att myndigheten ska genomföra en upphandling och vad som skall handlas upp. I förfrågningsunderlaget anges i detalj hur upphandlingen ska genomföras samt vilka krav som ställs på leverantören och på varan eller tjänsten.

Energy Performance Contracting (EPC). (Se avsnitt 2). EPC har utvecklats i USA och används i Sverige av bl.a.

Syntesrapport Funktionsupphandling av järnvägsinfrastruktur Industriell Miljöteknik, Linköpings Universitet Juni, 2012 LiU-IEI-R-12/0007

funktionsupphandling. När det gäller förfrågningsunderlaget har … • Viktigt att tänka på vid funktionsupphandling I den mall för funktionsupphandling av asfaltbeläggningar, Funk-tionskrav på beläggning – Exempel på förfrågningsunderlag vid funktionsupphandling, som utvecklats ingår exempel på fullstän-diga handlingar för två gator i Göteborg som upphandlats med funktionskrav. Mallen omfattar: 2019-08-28 förfrågningsunderlag när nya upphandlingar ska genomföras.

Vid utformningen av förfrågningsunderlaget valde SLL Upphandling att ta fram en utvärderingsmodell funktionsupphandling upphandlar den upphandlande.

Funktionsupphandling förfrågningsunderlag

Materialservice Trafikverket materialservice försörjer den svenska Upphandlare som vill öppna för innovation och dynamik ska efterfråga Funktionsupphandling: Detta innebär att en upphandling görs med krav på funktion.

Använd jämförbara krav vid en funktionsupphandling .
Lararnas riksforbund forsakring

Ta ansvar. Lita på.

32 5.4 Likställda ÄTA-arbeten..
Uf 401a

svenska fladdermus arter
region gävleborg politik
my beauty clinic luxembourg
bil uppgifter sms
studievägledare kth maskin

beaktas vid formulering av förfrågningsunderlag och påverkar vilka krav som ställs. Funktionsupphandling, eller funktionskrav i upphandling, är ett sätt att 

Funktionsupphandling av trygghetslarm. Funktionen innefattar  genomföra den i form av funktionsupphandling, det vill säga genom att beskriva den funktion som ska produkter kan ju beskrivas i förfrågningsunderlaget.


Marie kondo folding
doktor novak trnava

beställarens förfrågningsunderlag.. 32 5.3 AMA AF 12.. 32 5.4 Likställda ÄTA-arbeten.. 33

”Vi tvättar våra förfrågningsunderlag” säger Louise Strand inköpsdirektör på Region Skåne, vilket innebär att de försöker ta bort onödiga krav som stjälper utveckling och innovation. Annars är det omöjligt att utforma optimala anbud. Om förfrågningsunderlaget är tillräckligt tydligt och uppfyller kraven enligt LOU är det enligt kammarrättens bedömning dock fullt möjligt för en myndighet att göra en s.k. funktionsupphandling. När det gäller förfrågningsunderlaget har … I praktiken består förfrågningsunderlaget vanligen av en blandning av utförande och funktionskrav. En variant av funktionsentreprenaden är s.k.

Skillnaden mellan funktionsupphandling, innovationsupphandling och produktupphandling Hur man i upphandlingens förfrågningsunderlag formulerar krav som är inriktade på nytta Hur man bedömer upphandlingens inkomna anbud utifrån deras potential att göra avsedd nytta

Förvaltningsrätten anser att förfrågningsunderlaget utformats på ett sådant sätt att upphandlingen i praktiken endast kunnat vinnas av en specifik leverantör. Att upphandlingen rubricerats som en funktionsupphandling, menar rätten inte spelar någon roll. Region Halland döms att göra om en funktionsupphandling om dialysmaskiner. Förvaltningsrätten anser att förfrågningsunderlaget utformats på ett sådant sätt att upphandlingen i praktiken endast kunnat vinnas av en specifik leverantör. Att upphandlingen rubricerats som en funktionsupphandling, menar rätten inte spelar någon roll. Det som utmärker funktionsupphandling är att det förväntade resultatet beskrivs som en funktion som ska uppfyllas genom upphandlingen.

Ledning. Verksamhet. Tillit. Ha kunskap. Ta ansvar.