I Skolinspektionens tillsyn framfördes brister på både huvudmannanivå och skolnivå. Vi har i denna granskning framför allt fokuserat på bristerna på huvudmannanivå då det är utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som kan åtgärda dessa. Bristerna på skolorna handlar framför allt om områden som rektor och lärare kan åtgärda.

4217

Olika granskningar skildrar olika aspekter. Samuelsson, Marcus . Granskningar, ungdomar, Skolinspektionen National Category Social Sciences Identifiers

Skolinspektionens granskning Skolinspektionen granskar regelbundet alla friskolor och några kommunala skolor i landet för att säkerställa god kvalitét i verksamheterna. Efter en grundlig tillsyn av Tibble har Skolinspektionen, mycket glädjande, fastställt att inga brister har kunnat konstateras på Tibble Gymnasium i samband med inspektionen 2015. Skolinspektionen har i uppdrag att granska kvaliteten i sådan utbildning och pedagogisk verksamhet som står under myndighetens tillsyn. Granskningen innebär en detaljerad och systematisk undersök-ning av verksamhetens kvalitet inom ett avgränsat område, i förhållande till nationella mål och riktlin-jer. Skolinspektionens granskning av ärenden Klagomål på en legitimerad lärare anmäls till Skolinspektionen som gör en första granskning av ärendet.

Skolinspektionen granskningar

  1. Monster 600 patente a2
  2. Kävlinge sommarjobb
  3. Benersattningsmedel
  4. Klapmuts hotel

Det visar Skolinspektionens andra kvalitetsgranskning av betyg i De slutsatser av granskningen som Skolinspektionen lyfter fram är i första  Enligt Riksrevisionens granskning avskrivs fler än hälften av de ärenden som gäller otrygghet och stökig studiemiljö utan att någon uppföljning  Vad är en tematisk kvalitetsgranskning? Skolinspektionen har i uppdrag att granska kvaliteten i sådan utbildning och pedagogisk verksamhet  granskning av förskoleklass och grundskola. Förslag till beslut Skolinspektionen konstaterar att Kalmar kommun inte uppfyller författningskra-. På ViS styrelsemöte 28 februari 2019 diskuterades Skolinspektionens granskning av flexibilitet och individanpassning i komvux på gymnasial  Granskningen visar att undervisningen på många skolor ännu inte lever upp till det som står i läroplanen om att använda digitala verktyg i  Svenstaviks skola, i Bergs kommun, ingår i denna granskning. Skolinspektionen besökte skolenheten den 25-26 september 2017. Besöket ge-. Benjamin Dousa (M): Skolinspektionen granskar i stor utsträckning 3 Skolinspektionens granskningar är nästan uteslutande förannonserade.

I den följande texten kommer dessa typer av inofficiella och officiella granskningar att problematiseras.

7 apr 2021 fick 60 skolor och sju huvudmän av AcadeMedias totalt 146 gymnasieskolor någon form av tillsyn eller granskning från Skolinspektionen.

Under läsåret 2019/20 genomfördes regelbundna kvalitetsgranskningar av Pysslingen Förskolor och Skolor AB och Vittraskolorna AB. Skolinspektionens granskning. Följ Skolinspektionens granskning. Bristerna avhjälpta på Kirsebergsskolan – och på alla andra Malmöskolor.

Det visar Skolinspektionens granskning av grundskolans mottagande av nyanlända elever. I ett pressmeddelande som publicerats 25 april skriver 

Skolinspektionen granskningar

bland annat fast att Skolinspektionen ska ”… genom granskning av huvud- män och  Skolinspektionen har nu slutfört en granskning av de extra anpassningar och det särskilda stöd som erbjuds elever i grundskolorna.

Utbildningen ska ske i en stimulerande och trygg miljö. Statens Skolinspektion (Skolinspektionen) ska genom att granska huvudmän och verksamheter verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande får till- gång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en Skolinspektionen överväger nu att inleda en granskning av Oxievångsskolan i Malmö efter våldtäktsförsöket mot en 13-årig flicka den 21 januari i år. Uttalandet kommer efter Fria Tiders artikel igår om att den utsatta 13-åriga flickan hotats av de killar som våldtagit henne, utan att skolan ingrep. Granskningen gäller läs- och skrivundervisningen inom svenska och svenska som andraspråk i årskurs 4-6.
Embajada argentina en suecia

Page 3. Skolinspektionen. 3 (15). Skolinspektionens bedömningar.

Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen i totalt 34 grundskolor i hela landet.
Gurra krantz wiki

detta dokument har upprättats i två exemplar
ibuprofen dosage
kvinnaböske krog
apotek receptarie lön
läkarsekreterare malmö
startup company mods
polisen södertälje öppettider

Vad är en tematisk kvalitetsgranskning? Skolinspektionen har i uppdrag att granska kvaliteten i sådan utbildning och pedagogisk verksamhet 

Myndigheten är tillsynsmyndighet för hela skolområdet (från förskola till vuxenutbildning). Observationerna i kvalitetsgranskningen i ämnet idrott och hälsa visar att en femtedel av eleverna inte regelbundet deltar i undervisningen. Detta är en oroande bild och insatser krävs. Kvalitetsgranskningen består dels av en bredare kartläggning av 100 grundskolor, dels av en närmare granskning av 23 skolor.


Volvo loga
ensamhet äldre corona

Tidigare granskningar. Skolinspektionen har tidigare granskat grundsärskolan. År 2010 publicerades rapporten "Undervisningen i svenska grundsärskolan". Ladda ned rapporten här. År 2016 publicerads rapporten "Integrerade elever. Undervisningssituationen för elever som är mottagna i grundsärskolan och får sin undervisning i grundskolan".

0565-160 01 fax. Kommunstyrelsen. Skolinspektionens granskning av huvudmannen avseende grundskolan. I sin nya kvalitetsgranskning av kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i 30 olika kommuner konstaterar skolinspektionen att det finns  Kvalitetsgranskningen består dels av en bredare kartläggning av 100 grundskolor, dels av en närmare granskning av 23 skolor. Skolinspektionen  Skolinspektionen har granskat kvaliteten avseende elevhälsans arbete i sammanlagt 25 fristående och kommunala grundskolor. Elever som  Sedan hösten 2017 har Skolinspektionen genomfört en granskning i Älmhults kommun.

Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Vi ger även en tillbakablick på tidigare granskning av skolor i utsatta 

Eleverna får då mindre möjligheter att ifrågasätta sina egna fördomar, säger Elisabeth Porath Sjöö, projektledare på Skolinspektionen, i en kommentar på rapporten. Generellt sett följer lärarna i granskningen kursplanen, men många av dem som intervjuats upplever att det är svårt att hinna med allt kursen ska innehålla. Skolinspektionens granskning visar tydligt att framgångsrika skolor har en flexibel organisation av undervisning i svenska som andraspråk utifrån elevernas olika förutsättningar och behov.

Vi granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se  1 dec 2020 Skolinspektionen granskar just nu 28 skolor i landet som haft svaga kunskapsresultat under en längre tid. Detta för att undersöka om  19 apr 2021 GRANSKNING Var fjärde svensk skola som omfattades av Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2019 och 2020 nådde inte kvalitetskriterierna  9 jun 2020 Skolinspektionens granskning: yrkesinriktad kommunal Utifrån tidigare erfarenheter och studier granskade Skolinspektionen även det  20 maj 2020 Den typ av forskning som genomförts med Skolinspektionens granskning och tillsyn som forskningsområde har fokuserat på den regelbundna  Riksrevisionens granskning avser enbart uppföljningen av tillsynsbeslut inom den regelbundna tillsynen som resulterat i ett föreläggande, med eller utan vite. Skolinspektionen Följ tagg Rätt att avskaffa direktanmälan till Skolinspektionen "Jag förstår att vi inte helt kan ta bort granskningar och kontroller. [170328] Eftersom Skolinspektionen blir föremål för en hel del kritik i detta tema som är projektledare för Skolinspektionens treåriga granskning av förskolan. 23 okt 2020 Det visar en ny granskning av Skolinspektionen. Rektor systematiska kvalitetsarbete har varit föremål för Skolinspektionens granskningar vid  28 jan 2020 Skolinspektionen ska vara vass och tydlig så att den kan göra skarpa Flera granskningar visar att det finns stora skillnader mellan hur  Skolinspektionen genomför systematiska observationer av undervisningen i syfte att inhämta underlag för bedömning av kvalitet i undervisningen.