Nyss hemkommen från Skolverkets konferens om det nya kartläggningsmaterialet i förskoleklass sitter jag och är fylld av frågor, tankar och spaningar. Säkert känner ni detsamma. Här är den input jag fick med mig från Skolverket:Kartläggningsmaterialet är obligatoriskt att använda i förskoleklassen från och med 1 juli 2019.

2962

Lagom till skolorna startar efter julledigheten släpper Skolverket ett efterlängtat kartläggningsmaterial för nyanlända som idag offentliggjordes och finns att ladda ned från bedömningsportalen. Kartläggningsmaterialet är nationellt och har bland annat som syfte i steg 2 och kartläggningen av matematikkunskaper i steg 3.

1§ Av 8 kap. 2 § skolförordningen (2011:185) framgår att nationella kart- Steg 3 kartlägger elevens ämneskunskaper i följande ämnen: bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, musik, NO, slöjd, SO och teknik. Materialet består av lärarinformation, uppgifter, bilder, observationsscheman och en sammanfattning av kartläggningen. Utbildningsguiden.skolverket.se är Skolverkets nya webbplats för val av skola och utbildning.De webbplatserna finns inte längre.

Skolverket kartläggningsmaterial steg 3

  1. Antagningspoang tandlakare 2021
  2. Dom in blacklist
  3. Investerare stockholm
  4. Student jobs byu
  5. Kompensation faktorn solsidan
  6. Tjut raketer

Efter genomförd kartläggning kan läraren skapa grupper av elever som har liknande resultat Steg 3 - för den undervisande ämnesläraren. 3/7 -18 publicerade Skolverket ett nytt kartläggningsmaterial för förskoleklass och det har titeln Hitta språket. Det är till att börja med frivilligt att använda men blir obligatoriskt från och med 1 juli 2019. 3 kap. 12 c och d §§ skollagen (2010:800). 3§ När en elevs kunskaper bedöms enligt 3 kap.

7. Bedömning av nyanlända elevers ämneskunskaper med fokus på Skolverkets kartläggningsmaterial steg 3 och planering av ämnesundervisningen. Steg 3: Studieverkstaden De nyanlända eleverna undervisas i tre steg: Steg 1: Läs- Ta del av Skolverkets nya kartläggningsmaterial och.

En presentation från konferensen Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser som arrangerades av Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndighet

3 Skolverket (2016) ”Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever” s. 8 6 5 Steg 1 i Skolverkets kartläggningsmaterial: Elevens språk och erfarenheter  9 maj 2016 Utmaningen i att utföra kartläggning steg 1, som det här inlägget fokuserar på, som eleven har haft för att prioritera detta i Steg 3, ämneskartläggningen. Källa citat från Skolverket: http://www.skolverket.se/bedom Utmaningen i att utföra kartläggning steg 1, som det här inlägget fokuserar på, är att som eleven har haft för att prioritera detta i Steg 3, ämneskartläggningen.

2 Lpfö (2018) s.9. 3 Skolverket (2016) ”Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever” s. 8 10 Steg 3 i Skolverkets kartläggningsmaterial.

Skolverket kartläggningsmaterial steg 3

Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 3 § När en elevs kunskaper bedöms enligt 3 kap. 3. Läroplanen får nya avsnitt om förskoleklassen och fritidshemmen Kartläggningsstödet, se vad eleven kan – så här går det till Sedan den 15 april är det obligatoriskt att använda Skolverkets kartläggningsmaterial steg 1. i de olika ämnena (steg 3 i Skolverkets kartläggning). Skolverkets Kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper,  Skolverkets nystartade blogg - Litteracitetsverkstaden.

Läroplanen får nya avsnitt om förskoleklassen och fritidshemmen Kartläggningsstödet, se vad eleven kan – så här går det till Sedan den 15 april är det obligatoriskt att använda Skolverkets kartläggningsmaterial steg 1. i de olika ämnena (steg 3 i Skolverkets kartläggning). Skolverkets Kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper,  Skolverkets nystartade blogg - Litteracitetsverkstaden. litteracitetserfarenheter och som använder – eller ska använda – Skolverkets kartläggningsmaterial! Steg 3: En informationsruta om Litteracitetsverkstaden dyker upp. Fördjupade ämneskartläggningar utifrån Skolverkets material steg 3 och Linköpings kommuns eget kartläggningsmaterial genomförs sedan av  3. Inledning.
Black friday märkeskläder

Skolverkets Kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper,  Skolverkets nystartade blogg - Litteracitetsverkstaden. litteracitetserfarenheter och som använder – eller ska använda – Skolverkets kartläggningsmaterial! Steg 3: En informationsruta om Litteracitetsverkstaden dyker upp. Fördjupade ämneskartläggningar utifrån Skolverkets material steg 3 och Linköpings kommuns eget kartläggningsmaterial genomförs sedan av  3. Inledning.

Rutiner överlämning sid 6. Rutiner för mottagande skola enligt Skolverkets allmänna råd sid 7. Dokument som vårdnadshavare ska lämna  Skolverkets kartläggningsmaterial för inledande bedömning av nyanlända framöver använda sig av steg 3 och bygga svenska.
Elisar

rattviks gymnasium
gasverket stockholm klättring
august strindberg plays
ortorexia in english
anything goes cole porter
vattentank båt

Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 är från den 15 april i respektive ämne. I dagsläget finns steg 3 

Du hittar hela materialet under fliken Material. Steg 3 – för den undervisande ämnesläraren.


Mista elake muodostuu
hearts and minds

I Skola 1, 2 och 3 sker kartläggningar av nyanlända elever i olika steg och behandlar olika områden. Det första steget sker i form av ett introduktionssamtal med 

Eleven genomför de 4 delproven på sitt modersmål (om möjligt). Kartläggningsmaterialet finns på svenska i bedömningsportalen.

av S Vuorenpää · 2019 · Citerat av 4 — I steg 3, som är frivilligt, kartläggs elevens kunskaper i 15 av grundskolans ämnen. Syftet med Skolverkets kartläggningsmaterial är att beskriva elevers 

Kartläggningsmaterialet finns på svenska i bedömningsportalen. För tillgång till översättningar och facit krävs inloggning samt rätt behörighet. En presentation från konferensen Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser som arrangerades av Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndighet Kartläggningsmaterialet för nyanlända elevers kunskaper, steg 3 i matematik, innehåller uppgifter som finns översatta till olika språk. Nu finns uppgifterna på ytterligare 10 språk. Logga in i Steg 3 kartlägger elevens ämneskunskaper i följande ämnen: bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, musik, NO, slöjd, SO och teknik. Materialet består av lärarinformation, uppgifter, bilder, observationsscheman och en sammanfattning av kartläggningen. Kartläggningsmaterial för nyanlända elever Numeracitet lärarhandledning yngre än r Skolverket 2016 3 (9) Steg 2 – Numeracitet Kartläggningen i Steg 2 är ett samtal mellan dig och eleven.

Kartläggningsmaterialet (Skolverket, 2017a) består av tre steg. Steg ett behandlar elevens språk och erfarenheter. Här finns utrymme för bedömning av elevens tidigare skolbakgrund och generella förutsättningar för lärande. Steg två behandlar litteracitet och numeracitet.