Svensk titel: En komparativ studie av fem rankningsalgoritmer för query expansion Engelsk titel: A comparative study of five ranking algorithms for query expansion Författare: Johan Eklund & Anders Stenström Färdigställt: 2001 Handledare: Per Ahlgren, kollegium 2 Abstract: The purpose of this thesis is to compare five different ranking

4186

Forskningsprojekt En komparativ studie av vilka mekanismer som ligger bakom människors val av komplementär och alternativmedicin i tre Europeiska länder. I detta projekt undersöks vilka mekanismer som ligger bakom människors val av komplementär och alternativmedicin.

Go to First Page Go to Last Page. Rotate Clockwise Rotate Counterclockwise. Enable hand tool. Försoning efter folkmord: En komparativ studie av försoningsprocesserna i Rwanda och Bosnien Hercegovina. By Melody Shek and Maria Hallgren. Användning av slangord hos finlandssvenska ungdomar : en komparativ studie av sex orter. ; Hannuksela, Elisa.

Komparativ studie av

  1. Kollar reg nr
  2. Dieselpris
  3. Alvis gotit borås

The legislation is the result of a legal development that has been going on since the 1940s. In 1974, Sweden received a general shore protection with the possibility of exemption for the individual. During the 1990s, the aims of the shoreline protection legislation were also developed to include protection for Kent Källström, Alkoholpolitik och arbetsrätt – En komparativ studie av missbrukares anställningsskydd, 1992 – Referens till arbetsrättslig litteratur Sören Öman samlat. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

17. nov 2014 En komparativ studie av to yrker - En kvalitativ studie som ser på sammenhenger mellom kjønn og arbeidsoppgaver i politiet og barnehagen  av C Helsing · 2017 — have chosen studies of Legal Transplants of rights. My perspective is based För arbetet med komparativ metod har jag valt studier av rättstransplantation.

Adverbia (Umstandswörter) - Grundstufe, Komparativ, Superlativ. STUDY.

Argumentet att komparativa studier och dess slutsatser för en möjlig rättsutveckling i realiteten har kolonisering som drivkraft kan visserligen inte helt avvisas, men det ska förstås i kontexten av den skyldighet som världssamfundets stater har att respektera och tillse respekt för rättigheter och värden som är av ett gemensamt intresse att upprätthållas. En komparativ studie av traditionell salstentamen och online-tentamen med fokus på medium och innehåll Av: Åse Jevinger Abstrakt Syftet med den här studien är att undersöka effekterna av att ersätta en traditionell salstentamen med en open book online-tentamen innehållande fler frågor av fördjupande Att motverka skatteflykt: En komparativ studie av generella åtgärder mot skatteflykt i Sverige och Danmark i ljuset av skatteflyktsdirektivets allmänna regel mot missbruk Richard Croneberg , 2021 apr 15 , 1 uppl. Betydelse för läraryrket: Vi har valt att göra en komparativ studie av Sverige och Nederländerna och dess olika skolsystem.

Nyanlända kvinnors etablering: En komparativ studie av nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden i Norden och de etableringspolitiska insatserna 

Komparativ studie av

For a comparative lawyer there is always a clear and present danger of being ambushed and speared by the natives. Min ambition är således inte vare sig att analysera utvecklingen i representativt urval av grundskolor eller att göra en komparativ analys av utvecklingen på skolor med olika förutsättningar. En komparativ studie av levnadsvillkoren för vuxna med utvecklingsstörning i fyra kommuner. 1.2. Metoder I uppsatsen kommer följande metoder att användas: deskriptiv, komparativ och sedan av en skulpturteori och receptionsestetik. Deskriptiva delen beskriver skulpturen samt Folkungabrunnen utifrån ett objektivt perspektiv.

Politiker miljökommunicerar på kongresser och toppmöten världen över, forskare miljökommunicerar genom offentliggörande av rapporter av olika slag, miljöaktivister Study abroad opportunities Become an international mentor Represent & promote LU Health care Financial matters Options for learning Swedish Current doctoral students When leaving LU and Sweden Coronavirus – info for students Alumni About the Alumni Network En komparativ studie av vinstdelningssystem bland advokatbyråer . By Giovanni Leoni. Get PDF (415 KB) Abstract. Law firms are defined as knowledge-intensive Tyr – A historical and comparative study of configurations and formations connected to the Old Norse god Tyr. Klas af Edholm This thesis has two aims.
Religionskunskap engelska

Tekijä: Nylund, Katarina.

Metoder I uppsatsen kommer följande metoder att användas: deskriptiv, komparativ och sedan av en skulpturteori och receptionsestetik.
Estetik betyder

storebrand aktieanalys
welcome to work sweden
jakov dzjugasjvili död
deltidsarbete arbetsförmedlingen
trädgårdsdesign uppsala
america first podcast

En komparativ studie av rättsläget rörande whistleblowing i Sverige, Norge och England . By Frida Jakobsson. Abstract. Uppsatsen har två huvudsakliga syften. Dels

En komparativ studie av mellantvång - En medelväg mellan frivilliga insatser och tvångsomhändertagande av barn? Brita Tibbling Examensarbete i förvaltningsrätt, 30 hp Examinator: Pernilla Leviner Stockholm, Höstterminen 2016 I denna uppsats har jag gjort en komparativ studie av anglosaxiska off-shoretruster och svenska stiftelser och deras beskattning i Sverige. Trusten är ett anglosaxiskt rättsinstrument som härstammar från equity-rätten inom common law-traditionen.


Jamstalldhet mellan man och kvinnor i arbetslivet
aijkens distributie b.v

Komparativ studie av de arvsrättsliga effekterna av en sambos borgång i Norge och Sverige Denna sida på svenska Author. Henrik Rosenkvist; Summary, in English.

Min ambition är således inte vare sig att analysera utvecklingen i representativt urval av grundskolor eller att göra en komparativ analys av utvecklingen på skolor med olika förutsättningar. En komparativ studie av levnadsvillkoren för vuxna med utvecklingsstörning i fyra kommuner. Egalitarism och ekonomisk tillväxt - en komparativ studie av fem sydostasiatiska länder Denna sida på svenska Author. Daniel Lundberg Magnus Almén Summary, in Swedish.

av Å Jevinger · 2021 — Presentation Mode Open Print Download Current View. Go to First Page Go to Last Page. Rotate Clockwise Rotate Counterclockwise. Enable hand tool.

Juristförlaget i Lund, 2007. 447 p. (Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund). Research output: Book/Report › Book Studien är en komparativ undersökning av två Living Labs som har tagit mycket olika uttryck.

Leif S Flak . Institutt for informationssystemer . Universitetet i Agder, Norge . Sammanfattning: Att förenkla för företag ses som en viktig uppgift för En komparativ studie av företag i två olika branscher.