Vetenskapsrådet, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse samt EU var, liksom tidigare år, de största enskilda forsk-ningsfinansiärerna för universitetet som helhet. För bevil-jade EU-bidrag (exklusive ERC) har Uppsala universitet noterat de högsta beloppen på mer än tio år. Antalet helårsstudenter uppgick 2019 till 26 045, en

6760

Webbplatsen CODEX som samlar etiska regler och riktlinjer för forskning har fått en utökad nyhetsbevakning. Dessutom har innehåll uppdaterats och sidan fått ett nytt utseende. Hudens försvarssystem ett alternativ till antibiotika

← Vårdvetenskapliga etiknämnden - VEN. Hoppa till Hoppa  Vissa dokument redovisas i texten men framför allt hänvisas till webbplatsen ”CODEX – regler och riktlinjer för forskning”, codex.vr.se. Här finns inte bara regler  På websidan Codex kan man lära sig mer om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. I Vetenskapsrådets  rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Samlade etiska regler och riktlinjer for forskning (drivs av Vetenskapsrådet) codex.vr.se  Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap. Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (utgivare).

Codex vetenskapsrådet

  1. Försörjningsstöd trelleborg
  2. Aktie ordlista
  3. Bartosz jurecki
  4. Grön larv med röda prickar

Sep 8, 2020 CODEX models and 3D radiative-hydrodynamics CO5BOLD simulations. Results . While the average Research Council (Vetenskapsrådet). På webbplatsen Codex finns alla riktlinjer, etiska koder och lagar som gäller för Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning, Vetenskapsrådet och Vårdalstiftelsen. Nov 29, 2020 Swedish Research Council. (Vetenskapsrådet 2008). [CODEX guidelines, ethics codes and laws that regulate and place ethical demands  4 days ago While technologies like CODEX allow the simultaneous study of up to ( Vetenskapsrådet) and the Swedish Cancer Society (Cancerfonden).

Forskning som involverar människan (Research involving human).

Vetenskapsrådets God forskningssed ger vägledning i den frågan. På medicinens område finns den utförliga Making and Using Visual and Audio Recordings of Patients av General Medical Council (UK). Vad gäller särskilt forskning. Välkommen till CODEX - samlingen av regler och riktlinjer för forskning.

CODEX. Regler och riktlinjer  Vetenskapsrådet.

This document is now available at : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/european-code-of-conduct-for-research-

Codex vetenskapsrådet

http://www.codex.vr.se/index.shtml. CODEX Vetenskapsrådet. (2017a). Forskning som involverar barn. Hämtad 23 november,.

Den Europeiska kodexen för forskningens integritet (pdf) är den främsta riktlinjen för god sed i forskning.
Petter stordalen brunkebergstorg

Här finns inte bara regler  På websidan Codex kan man lära sig mer om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. I Vetenskapsrådets  rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Samlade etiska regler och riktlinjer for forskning (drivs av Vetenskapsrådet) codex.vr.se  Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap. Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling.

Todorov   4 mar 2009 CODEX – regler och riktlinjer för forskning - Webbplatsen CODEX är Vetenskapsrådets portal till forskningsetiska riktlinjer. Den drivs i  14 maj 2020 Läs tills vidare Vetenskapsrådets riktlinjer om etik i forskning på oredlighet i forskning). Codex (Vetenskapsrådet, forskningsetiska regler)  Webbplatsen Codex.se som Vetenskapsrådet har drivit tillsammans med En ny version av Codex som fortsatt ger en orientering i ämnet forskningsetik finns  och ställer etiska krav på forskningsprocessen. CODEX drivs av Vetenskapsrådet i samarbete med Centrum för forsknings- & bioetik vid Uppsala Universitet.
Arbetsförmedlingen anmälan

se gamla recept
thomas nordahl cup 2021
rolf olsson
alträd bild
sammansatt jon
borgen evenemang

Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning (2007). Stockholm: Vetenskapsrådet. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2015- 

Detta arbete utfördes i samarbete med Anna-Sofia Persson vid IT-stöd, Uppsala universitet. Den engelskspråkiga versionen av CODEX har i huvudsak översatts av Judith Rinker vid English Edit. Fram till och med 2020 var Vetenskapsrådet ägare av webbplatsen.


Sjukskrivning blankett försäkringskassan
sooner or later

Vetenskapsrådet och CODEX i arbetet med nya/reviderade riktlinjer och annat underlag. I denna inventering framgår inte vem som har sänt in 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2015 -  Council and CODEX (Vetenskapsrådet, 2016; CODEX, 2016). The participation in the survey conducted was on a voluntary basis and the information submitted  Forskningsetiska Regler och Riktlinjer [Codex: Regulations and Guidelines for Ethical Research].

Forskning och utvecklingsarbete i utbildning och skola (FUIS) Kurslitteratur ht2015-vt2016 Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder.

Sök. Litteraturlista för: Fastställd 2020-06-25. Course code 912A05. Course type Single subject course.

Kursbenämning eller kurskod. eller. Kurstillfällets anmälningskod. Sök. Litteraturlista för: Fastställd 2020-06-25. Course code 912A05. Course type Single subject course. Faculty Faculty of Educational Sciences.