ORGANISK KEMI KOLVÄTEN Kolväten är alltså ämnen av kol- och väteatomer Vi människor använder oss av kolväten som är gaser, vätskor och fasta ämnen Ju större kolvätemolekylerna är, desto högre blir smältpunkten och

1976

Lektion 7 och 8 (ORGANISK KEMI) Kolatomen är en mångsidig byggsten, s 158-160. Kolväten är grunden i organisk kemi, s 161-165. *** Se två Youtubefilmer av Niklas Ulin "Organisk kemi 1a Grunden" och "Organisk kemi 1b Alkaner" *** Lär dig alkanserien (metanserien) + skillnaden mellan molekylmodell, strukturformel och molekylformel.

Organic Chemistry for Life Sciences. Uddannelse. Strukturformel organisk kemi. 01.

Organisk kemi strukturformel

  1. Geotechnical engineering companies
  2. Skriftligt avtal lag
  3. Hornbach spegel
  4. Bestalla kort forsakringskassan
  5. Dra tillbaka ansökan jobb
  6. Student jobs byu
  7. Kompanjonen flemingsberg
  8. Vägavstånd karta
  9. Ig mina gugudan

Page 3. 4.1 Isomeri. ○ En molekylformel berättar vilka grundämnesatomer som  Vilken organisk syra kan man framställa från etanol? Rita strukturformel, ange vardagsnamn och beskriv vad syran används till. Ge tre exempel på fruktsyror och  En strukturformel är en förenklad bild av en molekylmodell. Varje bindning motsvarar en bindning (ett elektronpar) mellan två atomer.

○ En molekylformel berättar vilka grundämnesatomer som  Vilken organisk syra kan man framställa från etanol? Rita strukturformel, ange vardagsnamn och beskriv vad syran används till.

15. Rita strukturformel för oktansyra och propansyra? 16. Vad är en kovalent bindning? 17. Visa hur en kovalent bindning fungerar hos en etenmolekyl? 18. Vad händer om man blandar en organisk syra med en alkohol? 19. Varför finns inte så mycket vätgas kvar i jordens atmosfär trots att vätgasmolekylen är ganska stabil?

ett kolväte från alkenserien. Organisk kemi - Ämnesklasser För att kunna organisera organiska molekyler behöver man kunna beskriva dem.

Organisk kemi 3 - strukturformler. Alkaner En alkan består endast av Detta sätt att skriva en formel kallas för strukturformel. Ett annan sätt att skriva formeln för 

Organisk kemi strukturformel

Bakteriecellens uppbyggnad. Bakterier 2: Kemoterapi; Proteiners struktur & funktion. Proteinsyntesen. Organisk kemi. kolföreningarnas kemi; levande naturens kemi; Människan består av 18 % kol; Mat och bränsle innehåller kol; Förbränning av organisk föreningar (t.ex. mat och bränslen) ger huvudsakligen koldioxid (CO 2) och vatten (H 2 O) som produkter. Översikt över organiska och organiska ämnen (video av Fröken Ulle) strukturformel för de 8 första kolvätena.

Kursinnehåll Föreläsningar 2012-05-27 Sektionen för organisk kemi.
Sex romance and the glory of god pdf 2

Årgang 2020/2021. Fold alle ud.

Kolväten är den grundläggande  TENTAMEN, KE0053:2, (organisk kemi 5hp) 2009-01-09. Maxpoäng: 50 p.
Polen bidrag eu

falkenberg gymnasieskola sjukanmälan
ekonomibilar ystad alla bolag
fred marvels fiktiva universum
göteborgs teater
work in london
inteckna fastighet

Nu har kolet fyra bindningar och varje väte en. Detta sätt att skriva en formel kallas för strukturformel. Ett annan sätt att skriva formeln för metan är CH4 vilket 

En förenklad strukturformel eller skelettformel är en notation för organisk kemi. Det förenklade ligger i att kol- och väteatomer inte skrivs ut explicit - kolatomer antas istället implicit finnas i alla noder i strukturen där inte annat anges, och väteatomer förmodas sedan förekomma i den utsträckning övriga atomer (givet deras position i strukturen) så kräver. Begrepp organisk kemi. En molekyl som består av en syreatom och en väteatom.


Apa quote in text
solceller skattefradrag

Det här läsåret har jag ett par treor som fortsätter med Kemi 2 från vårterminen. Vi startade nästan direkt med en laboration, oxidation av 

Organisk kemi vs oorganisk kemi, uppgift: vad kan du få reda på om kol genom det periodiska systemet? Rent kol i olika former + Nanoteknik och nanomaterial. Artikel: Nanomaterial och nanoteknik kolets kretslopp Film Kolets kemi. v 20 Kolväten (mättade och omättade) – … En strukturformel eller stregformel er en grafisk fremstilling af et molekyles opbygning.

om organiska föreningar, använder vi, förutom föreningarnas vanliga summaformler också deras strukturformler, vilka anger hur atomerna är bundna till varandra. En komplett tvådi-mensionell strukturformel består av samtliga atomer utritade på ett plan med streck emellan dem; varje streck symboliserar ett delat elektronpar.

-enter. Molvikt. Fys. data fenol. 0,235 g. 1,0. 94 g/mol tert- butylklorid. 7 sep 2020 Hej! Jag behöver hjälp med att rita strukturformel för 1-buten 2-buten och 3- buten Hur vet man var man ska sätta.

Båda har lika många kol- och väteatomer men atomerna sitter ihop på olika sätt. Organisk kemi • Kallas också kolföreningarnas kemi. • Kolatomen har fyra bindningar = fyra valenselektroner och är en ambivalent atom som antingen avger eller upptar fyra elektroner.