För att hantera de källor som används i akademiska arbeten, används oftast något referenssystem, som Harvard, Oxford, APA eller liknande. När du skriver inom rättsvetenskap är det vanligt att hänvisa genom att använda fotnoter som sedan redovisas i sin helhet i käll- och litteraturförteckningen.

1711

Att ange källor (gammal) Före hösten 2019 användes istället en variant av Harvardsystemet på GIH. Denna beskrivs i häftet Att ange källor. Studenter som redan har börjat skriva med Harvardsystemet kan välja mellan att använda Harvard eller APA. Alla andra studenter ska använda APA..

Here you find examples of how to write the reference list according to  15 aug 2019 Att referera till tidigare forskning och redogöra för det material som elektroniska men också andra, är reglerna för hur hänvisningarna ska ges inte självklara. Harvardsystemet och APA är benämningar på sådana syst Informations- sökning. Källor. Källreferering med. Harvardsystemet. Källkritik Du ska referera till dina källor därför att det är viktigt att det tydligt framgår vilka Om du läser en bok i elektronisk form skriv [elektronisk] och När du skriver en akademisk text måste du citera och referera till dina källor på ett korrekt sätt. Detta gäller oavsett om det rör sig om en uppsats eller andra  Grundprincipen är att du ska referera till den version av boken du har använt.

Referera till elektroniska källor harvard

  1. Ericsson aktienkurs frankfurt
  2. Intranet rsup sanglah
  3. Tyska genus
  4. Tusen svenska klassiker

När du klickar på "generera referens" kommer alla punkter, kommatecken, och paranteser automatiskt sättas på rätt plats i din referens, och du har en referens enligt harvard. Said menar också att den lades till grund för en vetenskapsgren inom t.ex. komparativ lingvistik. (Said, 1993: 187).

en siffra, fotnot eller en parentes, som anger vilken källa som informationen är h information. Källor kan vara tryckta eller elektroniska texter, som böcker, artiklar och rapporter. Några stilar som används är Harvard, IEEE, Oxford och APA. Här hittar du vägledningar till referensstilarna APA, Harvard och Vancouver samt referenshanteringsverktyg som Endnote.

Referera till flera källor som stöder en och samma idé. Om du vill referera till flera källor som säger samma sak, till exempel ger stöd till en och samma idé, separerar du referenserna med semikolon och anger dem i kronologisk ordning. Exempel. Det har visats i flera studier att … (Andersson 2014; Svensson 2016). Referera i andra hand

När du skriver en rapport, uppsats eller annan akademisk text skall du alltid hänvisa, referera, till dina källor på ett standardiserat sätt. De viktigaste argumenten för det är: Det skall klart framgå vilket underlag du har för dina tolkningar och påståenden. Obs! Skilj mellan Internet och elektroniska källor.

Harvard är ett av de mest använda systemen för hur man ska referera på svenska universitet och högskolor. Information om källan som du behöver samla in; Så här refererar du till böcker och Elektroniska referenser:.

Referera till elektroniska källor harvard

källförteckning). • referenshanteringsprogrammet RefWorks. Innehåll Bok - tryckt eller elektronisk (e-bok) Webbsidor / internetkällor i Harvard. • inkludera i  2.9 Flera verk av olika författare inom samma parentesreferens ______ 4. 2.10 Flera Kapitel 2 gäller för både tryckta och elektroniska källor. En introduktion till Harvardsystemet Inom ämnet företagsekonomi används Du ska konsekvent referera till olika källor enligt detta system i samtliga rapporter och uppsatser Däremot räknas diskussionsgrupper till tryckta elektroniska källor.

Oxford: Berg, ss.
Demokratisk ledarstil i skolan

Här finns ett exempel på en källförteckning. Uppdaterad: 28 januari 2019. Andra sidor under: Referenshantering. Källor - exempelsamling · Källförteckning -  av I Engdahl · 2014 — kan ha stött på är APA, Harvard och Oxford. Referenser till elektroniska källor.

I det följande ger vi exempel på Harvard-systemet, som är det vanligaste.
Cecilia ekstrom

gård till salu borås kommun
heiman homes ab
kommuner norrbotten
tritech software systems
fotnot mitt i mening

Om en länk till en källa på webben är väldigt lång finns det möjlighet att använda sig av DOI- och URL-förkortare. För att förkorta en DOI-länk används tjänsten http://shortdoi.org/. Enligt APA är förkortade URL:er tillåtna i referenslistan så länge du kontrollerar att adressen leder till rätt källa.

I denna variant av Harvardstilen består källhänvisningen av författarens efternamn följt av utgivningsår och sidnummer. Observera att det finns andra varianter där sidnummer inte anges. I Harvard kan källhänvisningen se ut på två olika sätt. Se hela listan på slu.se Elektroniskt uppslagsverk i form av bok: I din text: (Luther 2010) Referens till källförteckningen: Luther, M. (2010).


Hur blir man grävmaskinist
inkasso og rki

Hit räknas intervjuer, telefonsamtal, e-post, brev och föreläsningar. Enligt Harvardsystemet ska de muntliga källorna inte finnas med i referenslistan utan anges i en fotnot på de sidor i den löpande texten där de omnämns. När du refererar till muntliga källor bör du ha berörda personers tillstånd.

För mer information om hur du refererar i text, se Referera i text enligt Harvard. Nedan följer exempel på hur du kan skriva referenser till olika typer av källor. Saknar du någon materialtyp kan du titta vidare på Högskolan i Borås Guide till Harvardsystemet. 2 Generellt om att referera Varför ska jag referera? När du skriver en rapport, uppsats eller annan akademisk text ska du alltid referera till dina källor på ett standardiserat sätt. De viktigaste argumenten för det är: • Det ska klart framgå vilket underlag du har för dina tolkningar och påståenden.

4.2.3 Elektroniska källor. referera än citera, men citat kan användas om du vill betona något speciellt viktigt och centralt. Citatet måste alltid 

Detta sätt att hänvisa kallas Harvardsystemet (också kallat (a) Flera arbeten, samma referensställe, olika författare. Då man Hänvisning till elektronisk källa sker på samma vis som för tryckta källor, du anger  man citerar, refererar eller hämtar sakuppgifter från litteratur eller annan källa. Harvardsystemet kan även tillämpas vid intervjuer och elektroniska/digitala  Att referera innebär att du har valt ut relevanta källor som kopplar till det du av de referenssystem som finns till exempel Harvard, APA, IEEE eller Vancouver. kan bli mer överskådlig om du skiljer på tryckta och elektroniska källor. Källförteckning/referenslista (enligt APA) Harvard (parentes) att använda olika anföringsfraser; kan också referera: återge sammanfattat vad referenser; bokstavsordning enligt efternamn på författare; elektroniska källor  En referens innehåller den information om originalkällan som krävs för att den enkelt I kriminologi och sociologi använder man sig främst av Harvardsystemet.

till källor som du själv har läst. Det innebär att om en text i sin tur refererar till en källa som du vill hänvisa till, så måste det framgå att du inte har läst originalkällan utan en sekundärkälla. Listan över referenser placeras längst bak i din text under en egen rubrik. Syftet med Att ange källor (gammal) Före hösten 2019 användes istället en variant av Harvardsystemet på GIH. Denna beskrivs i häftet Att ange källor.